{idkey=3239b0[url=https%3A%2F%2Fwww.handycat.com%2Fnosaltres%2Fcollaboradors][title=Col%C2%B7laboradors][desc=S%C3%B3n+molts+els+clients%2C+col%C2%B7laboradors+i+aliances+que+hem+fet+en+tot+aquest+temps.+Aquests+s%C3%B3n+alguns+dels+nostres+partners%3A+%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B+%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B+...+]}{cmp_start idkey=3017[url=https%3A%2F%2Fwww.handycat.com%2Fnosaltres%2Fcollaboradors][title=Col%C2%B7laboradors][desc=S%C3%B3n+molts+els+clients%2C+col%C2%B7laboradors+i+aliances+que+hem+fet+en+tot+aquest+temps.+Aquests+s%C3%B3n+alguns+dels+nostres+partners%3A+%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B+%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B+...+]}

Són molts els clients, col·laboradors i aliances que hem fet en tot aquest temps.

Aquests són alguns dels nostres partners:

universitat de valència    nexe fundacio    apasa  clients-csg

{cmp_end}{idkey=3239b1[url=https%3A%2F%2Fwww.handycat.com%2Fnosaltres%2Fcollaboradors][title=Col%C2%B7laboradors][desc=S%C3%B3n+molts+els+clients%2C+col%C2%B7laboradors+i+aliances+que+hem+fet+en+tot+aquest+temps.+Aquests+s%C3%B3n+alguns+dels+nostres+partners%3A+%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B+%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B%26amp%3Bnbsp%3B+...+]}