Assessorament, estudi i disseny

Cada Espai Multisensorial Handycat gaudeix de la seva pròpia identitat i peculiaritat, en funció del perfil de les persones que en faran ús, ja siguin nens, persones grans, persones amb afectacions físiques, psíquiques o sensorials, o persones sanes sotmeses a estrès. Consulti aquí alguns dels nostres projectes.

La concepció de l’espai multisensorial, la selecció dels elements que incorporarà, així com la seva distribució, són aspectes clau en la creació d’un espai multisensorial adequat. Una correcta selecció i posterior distribució dels elements dins de la sala multisensorial millorarà l’experiència de l’usuari i facilitarà la tasca del professional dins de l’habitació. A Handycat treballem per adaptar els nostres elements de manera funcional, tot creant espais diàfans i confortables.

9 raons per confiar en Handycat

  1. La major experiència en el sector
  2. Més de 300 espais multisensorials en funcionament
  3. Més de 300 clients satisfets
  4. Formació amb els millors experts en Snoezelen
  5. Acord d’exclusivitat amb els nostres proveïdors
  6. Elements específicament dissenyats i el 100% han estat revisats a les nostres instal·lacions
  7. Som els únics que impulsem la investigació
  8. Handycat és una empresa financerament sanejada
  9. Il·lusió per afrontar nous reptes i projectes

Sol·liciti més informació i assessorament per crear el seu espai multisensorial.